Kenya – Kirinyaga AB Karani – Washed SL28, SL34

$80

🇰🇪 Kenya | AB Karani | Washed
Lemonade, Chamomile, Caramel Sweet
Region: Kirinyaga | Variety: SL28, SL34 | Altitude: 1850M

100g

分類: ,